niedziela, 25 stycznia 2015

(CI) identyfikacja wizualna firmy…Tożsamość korporacyjna (ang. Corporate identity), lub swobodniej mówiąc tożsamość firmy, to zbiór niepowtarzalnych cech, ściśle zdefiniowanych i powiązanych ze sobą elementów pozwalających wyróżnić firmę i uczynić ją rozpoznawalną. Obecnie tożsamość firmy możemy rozumieć również jako jej filozofię istnienia. Komunikację z otoczeniem, styl zarządzania, strategię, kulturę i reputację, a także pracowników. Jej istotnym elementem jest natomiast identyfikacja wizualna, która jako pierwsza dociera do potencjalnych klientów i na jej podstawie budowane są dalsze relacje firmy. Przedsiębiorstwo jest rozpoznawane przez zewnętrzne i wewnętrzne, widoczne manifestacje wielu atrybutów, i to właśnie ich wizualne aspekty są zazwyczaj najczęściej poddawane ocenie. Na ich podstawie odbiorca wyrabia sobie subiektywny obraz, wizerunek firmy i to często od tego pierwszego wrażenia zależeć będzie sukces organizacji.

Projektowanie identyfikacji wizualnej polega na opracowaniu spójnego systemu elementów wizualnych, opartego na jednolitym kodzie kolorystycznym i graficznym. Identyfikacja wizualna firmy powinna być prosta i jasna. To wzorzec, według którego można „mierzyć” produkty, zachowania i działania danej firmy.

Podstawowym elementem identyfikacji wizualnej jest logo, czyli graficzne opracowanie nazwy firmy. Logo może składać się z sygnetu (znaku graficznego), logotypu (części typograficznej) oraz tagline (czyli hasła firmowego często umieszczanego pod logotypem) lub pojedynczych ww. elementów (sygnet lub logotyp).

Na kolejnych pozycjach są: akcydensy firmowe (wizytówka, papier firmowy, koperta itp.), opakowania, oznakowania zewnętrzne i wewnętrzne, publikacje reklamowe, aranżacja wnętrz, architektura posiadłości, oznakowania środków transportu, formy ubrań roboczych itd. Wszystkie elementy powinny spełniać określone warunki, a mianowicie: muszą być odpowiednie do specyfiki działania przedsiębiorstwa, jednolite, czyli wzajemnie zgodne, wolne od niekorzystnych skojarzeń, oryginalne, czyli różniące się wystarczająco od analogicznych elementów charakteryzujących inne firmy, łatwo adaptowalne do różnych metod komunikacji firmy z otoczeniem, łatwo zauważalne i łatwe do zapamiętania.

Zakres systemu identyfikacji zależny jest od charakteru i potrzeb firmy. Ale warto pamiętać, że nawet jednoosobowe działalności potrzebują identyfikacji wizualnej, to podstawowa wyprawka każdej marki wyruszającej na podbój serc konsumentów. Pozwala szybko wyróżnić produkt lub firmę spośród oferty konkurencji i stanowi swoistą sygnaturę zostawiającą ślad w pamięci odbiorców.

małe / WIELKIE zmiany w Timart ;)Pan Karp w Rzymie...


Rebranding logo "Kitala S.C."


Projekt okładki CD "THE PLAGUE"